Giày nam cao cấp ODAY xuất Anh quốc

ODAY là thương hiệu giày được sản xuất tại công xưởng việt nam và xuất sang anh quốc với các tiêu chuẩn khắt khẻ tạo nên thương hiêu ODAY - SINE 2011