GIÀY NAM GIẢM GIÁ THÁNG 10 - 2019

Giày nam khuyến mại: MS_ Gl6022v
Giày nam công sở giá cũ: 650k giá mới : 399k 
Link:http://giaynam.com/giay-luoi-cong-so-viet-nam-xk-nau-vang-bo-ma-gl6022v.html


GIàY NAM Mã: MS GL17096T 
giày nam giảm giá
GIá CŨ:890,000Đ NAY GIẢM CòN:685,300 
Link: http://giaynam.com/giay-luoi-thoi-trang-2019-gl17096t-giaynam.html