LOA LOA LOA !!! LẠI CÓ GIÀY NAM TẶNG MIỄN PHÍ

Sau bao ngày mong đợn THỨ 4 tuần mới đã đến. Thông lệ quà tăng miễn phí từ Giaynam.com - Rất nhiều giày tặng
Link bài post trên facebook vào  THAM GIA NGAY!!!!: https://www.facebook.com/giaynamcom/photos/a.1494328907445811.1073741829.1492675000944535/1667807416764625/?type=3&theater
Theo các bạn ý nghĩa của TOàN BỘ HìNH TRòN đen là gì? 
A. Phục vụ trọng tâm vào đôi chân
B. Đi khắp toàn cầu
C. Cả hai đáp án trên 
QUÀ TẶNG TỪ GIAYNAM.COM
Bạn nào là người có kết quả đúng và có dự đoán số người trả lời như mình sớm nhất và sát nhất sẽ được sở hữu mòn quà từ Giay nam chấm com.
Link những sản phẩm bạn được lựa chọn: https://www.facebook.com/giaynamcom/photos/pcb.1666089106936456/1666088850269815/?type=3&theater
Link xem thêm chi tiết các ảnh: http://giaynam.com/tag/giay-drmartens/

PS: Câu trả lời hợp lệ cần có một đáp án đúng(A,B,C) và có bao nhiêu người dự đoán như bạn
Vidu: A-100 -> Câu trả lời Hợp lệ; Nếu chỉ trả lời A hoặc chỉ có số 100 đều không hợp lệ và không đước tính là đáp án. 
Thời gian bắt đầu tình từ 30-9 đên hết 24h ngày 4 tháng 10 năm 2015. Công bố kết quả và Thứ 2(5-10), Trao quà tặng vào Thứ 3(6-10)

Link người đã nhận được phần quà tuần 4(21-27) của tháng 9 năm 2015: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009502534470&fref=ufi
Link công bố kết quả, quà tặng cuộc thi kỳ trước: http://giaynam.com/tin-tuc-moi/thong-bao-ket-qua-giai-thuong-qua-tang-tu-giay-nam-cham-com-tuan-4-ngay-28-9-2015.html


Phần quà tuần 1 (1->4/10/2015) tháng 10
Đang đợi bạn sở hữu -----> Hãy tham gia ngay!

Giaynam.com sẽ công bố kết quả vào thứ 2 (Ngày 5/10) ở Bên Dưới đây

Bạn đang gặp khó khăn hãy gọi ngay cho Hotline: 0986.698.523 để được giải đáp!